Kế Toán Trưởng

Hội sở Hồ Chí Minh - Phòng Kế toán - Toàn thời gian

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Hoạch định chiến lược và đảm bảo vận hành các hoạt động kế toán

1.1 Nhóm GL (General Leadger):

 • Tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán đảm bảo đúng các quy định của Luật Kế toán và các quy định của Pháp luật hiện hành.
 • Chịu trách nhiệm về các báo cáo kế toán theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam VAS.
 • Chịu trách nhiệm quản lý và khấu hao Tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí trích trước, dự thu, dự chi, dự phòng, rà soát các Hợp đồng mua bán, tham gia tổ chức đấu thầu, chào giá, chấm thầu...theo quy định

1.2. Nhóm AP (Account Payable):

 • Tổ chức để đảm bảo công tác thanh toán chuyển tiền ra bên ngoài phục vụ khách hàng nội bộ và các nhà cung cấp, , … để đảm bảo tuân thủ các quy định về thanh toán và thuế.
 • Chịu trách nhiệm mở, quản lý và đối soát các tài khoản Nostro định kỳ.
 • Kiểm soát, xử lý định kỳ các tài khoản nội bộ, các khoản phải thu, phải trả…

1.3. Nhóm AR (Account Recevaible):

 • Tổ chức việc quản lý toàn bộ công nợ của khách hàng cá nhân, khách hàng sử dụng thẻ vay; khách hàng doanh nghiệp….
 • Quản lý chung việc thực hiện giao dịch kế toán về thu hồi nợ thông qua việc kết nối với các hệ thống theo dõi khoản vay và kênh thanh toán thu hồi nợ.
 • Chịu trách nhiệm theo dõi phân loại nợ và trích lập dự phòng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), phát triển kênh thanh toán thu hồi nợ cho khách hàng.

1.4. Nhóm Báo cáo thuế và báo cáo NHNN (SBV & Tax Report):

 • Tổ chức thực hiện công tác lập báo cáo thống kê, báo cáo thuế và các báo cáo khác theo quy định của NHNN, cơ quan Thuế và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
 • Kiểm soát các chỉ số, tỷ lệ bắt buộc… theo quy định của NHNN
 • Làm việc với cơ quan Thanh tra, Thuế…. để đối soát thường kỳ cũng như trong các đợt kiểm tra định kỳ.

2. Quản lý và đào tạo nhân sự

 • Chịu trách nhiệm chung về bộ máy nhân sự, phân công công việc trong các Phòng Kế toán để hoàn thành kế hoạch năm, kế hoạch công việc, KPI… của Phòng đã được phê duyệt từng thời kỳ.
 • Đào tạo đội ngũ kế thừa, đảm bảo các công việc vận hành trọng yếu của các Phòng Kế toán luôn phải có nhân sự kế thừa.

3. Quy trình, hệ thống

 • Đảm bảo quy chế, quy trình, quy định nghiệp vụ… thuộc lĩnh vực của Kế toán; liên tục cải tiến, nâng cao năng suất, hiệu quả và tuân thủ theo các quy định của nhà nước và pháp luật hiện hành.
 • Hiểu hệ thống để tham gia hiệu quả vào các dự án của Công ty
 • Hợp tác tốt với các Phòng ban liên quan

4. Trách nhiệm khác

 • Tham gia các Hội đồng, Ủy ban quản lý Tài sản nợ có (ALCO), dự án...theo yêu cầu, thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL trực tiếp hoặc TGĐ/ Người được ủy quyền.

II. YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính...
 • Bằng Kế toán trưởng (Bắt buộc).
 • Ưu tiên các ứng viên dưới 37 tuổi, trẻ, năng động, am hiểu công nghệ
 • Có từ 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực và 5 năm kinh nghiệm quản lý.
 • Nắm vững các chế độ kế toán, thống kê, các quy định của Luật Kế toán, Luật Thuế, quy định về thanh toán, các chuẩn mực kế toán; các quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành TCTD/ Ngân hàng, cụ thể trong mảng cho vay kỹ thuật số TCTD.
 • Khả năng tổ chức và lãnh đạo, điều hành, quản lý nhân sự từ 15 nhân sự trở lên.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích và đưa ra những kế hoạch/ quyết định nhạy bén.
 • Khả năng lập kế hoạch, tổ chức công việc hiệu quả.
 • Khả năng phối hợp và kết nối nội bộ cũng như giữa các phòng ban.
 • Sức khoẻ tốt, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Số CMT/Căn cước/Hộ chiếu (Social security number/Passport)
Facebook Cá nhân
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển

Bằng cách nhấn nút nộp đơn ứng tuyển để ứng tuyển, tôi xác nhận các thông tin cung cấp trên đây là đúng và đồng ý “Chính sách bảo mật Dữ liệu cá nhân” của VietCredit.

Mẫu hồ sơ ứng tuyển của VietCredit *(VietCredit khuyến khích bạn sử dụng mẫu này để ứng tuyển)
Share:

Lương: Thương lượng

Địa điểm: Hội sở Hồ Chí Minh

Phòng ban: Phòng Kế toán

Hạn nộp hồ sơ: 24/06 — 30/07/2024