Trưởng bộ phận Kế toán Tổng hợp

Hội sở Hồ Chí Minh - Phòng Kế toán - Toàn thời gian

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Kiểm tra số dư cuối kỳ Bảng cân đối kế toán và các báo cáo chi tiết, kiểm tra các bút toán hạch toán chi tiết đảm bảo đúng, đủ.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, TSCĐ, khấu hao, phân bổ chi phí trả trước, lương và các khoản theo lương, hoa hồng…, công nợ, nghiệp vụ khác.
 • Dự tính chi phí cuối tháng, năm.
 • Kiểm soát hoạt động bộ phận GL, hướng dẫn, chịu trách nhiệm các vấn đề của bộ phận GL, rà soát kiểm tra toàn bộ các bút toán hạch toán, chứng từ của GL.
 • Kiểm soát việc lập hồ sơ, hạch toán và quản lý việc theo dõi TSCĐ theo đúng quy định. Định khoản các nghiệp vụ ghi nhận khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC cuối tháng. Phối hợp các phòng ban liên quan trong quy trình quản lý, kiểm soát tăng mới tài sản trong hệ thống, in nhãn Barcode cho các TSCC tăng mới, thực hiện thanh lý tài sản. Đầu mối điều phối, phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện kiểm kê TSCĐ định kỳ hàng năm.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết, báo cáo kiểm toán định kỳ 6 tháng và báo cáo kiểm toán năm. Đầu mối cung cấp hồ sơ và làm việc với kiểm toán để đối chiếu số liệu, rà soát công nợ và xác nhận số dư khách hàng theo yêu cầu của kiểm toán từng kỳ.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho các kế toán viên. Mở mới tài khoản kế toán, Cost Center trên Corebank và SunSystem phục vụ hạch toán.
 • Kiểm soát công nợ khách hàng của các bộ phận phải thu, phải trả. Đề xuất các biện pháp xử lý nợ khi có phát sinh theo quy định của Nhà nước. Xác định và tính toán trích lập dự phòng đối với tài sản có khác (các khoản phí, các khoản nợ phải thu khó đòi, đầu tư …theo quy định) và định khoản các nghiệp vụ dự phòng tương ứng.
 • Review hợp đồng kinh tế của Công ty, đảm bảo tuân thủ về mặt kế toán, thanh toán.
 • Tham gia các dự án mua sắm, xây dựng tiêu chí thầu, chấm thầu tài chính các gói thầu.
 • Quản lý kho phôi Chứng chỉ tiền gửi
 • Kiến nghị quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ trong đơn vị, cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 • Phối hợp với bộ phận có liên quan trong công ty trong việc cung cấp số liệu (nếu có).
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp Quản lý.

II. YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng
 • Tuổi từ 25 - 33 tuổi
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan đến kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 • Nắm vững chế độ kế toán, quy định về thuế.
 • Tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.
 • Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao, thái độ làm việc chuyên nghiệp
 • Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ.

III. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

 • Lương thỏa thuận
 • 12 ngày nghỉ phép + 01 ngày phép vào ngày sinh nhật
 • Tiền lương tháng 13 + Thưởng KPI theo kết quả kinh doanh VietCredit
 • Bảo hiểm full lương, khám sức khỏe định kỳ. 

 

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển

Bằng cách nhấn nút nộp đơn ứng tuyển để ứng tuyển, tôi xác nhận các thông tin cung cấp trên đây là đúng và đồng ý “Chính sách bảo mật Dữ liệu cá nhân” của VietCredit.

Mẫu hồ sơ ứng tuyển của VietCredit *(VietCredit khuyến khích bạn sử dụng mẫu này để ứng tuyển)
Share:

Lương: Thương lượng

Địa điểm: Hội sở Hồ Chí Minh

Phòng ban: Phòng Kế toán

Hạn nộp hồ sơ: 26/06 — 31/07/2024