Kế Toán Trưởng

Mức lương: Thỏa Thuận

Địa điểm làm việc: Hội sở Hồ Chí Minh, Tầng 9, toà nhà DreamPlex, 195 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Thời hạn nộp hồ sơ: 14/02 — 25/04/2019

Chia sẻ thông tin:

Facebook Linkedin

Kế Toán Trưởng

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Bao gồm quản lý các nhóm nghiệp vụ và chịu trách nhiệm các công việc sau:

1. Nhóm GL (General Leadger): Tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán đảm bảo đúng các quy định của Luật Kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Lập báo cáo kế toán theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam VAS. Quản lý và khấu hao Tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí trích trước, dự thu, dự chi, quản lý cổ đông, cổ tức …. theo quy định

2. Nhóm AP (Account Payable): Tổ chức để đảm bảo công tác thanh toán chuyển tiền ra bên ngoài phục vụ khách hàng nội bộ và các nhà cung cấp, tham gia tổ chức đấu thầu, chào giá, chấm thầu, rà soát các Hợp đồng mua bán… để đảm bảo tuân thủ các quy định về thanh toán và thuế. Quản lý và đối soát các tài khoản Nostro định kỳ.

3. Nhóm AR (Account Recevaible): Tổ chức việc quản lý toàn bộ công nợ của khách hàng cá nhân, khách hàng sử dụng thẻ vay; khách hàng doanh nghiệp…. Thực hiện giao dịch kế toán về thu hồi nợ thông qua việc kết nối với các hệ thống theo dõi khoản vay và kênh thanh toán thu hồi nợ. Theo dõi phân loại nợ và trích lập dự phòng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Phát triển kênh thanh toán thu hồi nợ cho khách hàng.

4. Nhóm Báo cáo thuế và báo cáo NHNN (SBV & Tax Report): Tổ chức thực hiện công tác lập báo cáo thống kê, báo cáo thuế và các báo cáo khác theo quy định của NHNN, cơ quan Thuế và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Thiết kế công cụ hoặc hệ thống bổ trợ để kết nối với các hệ thống core hiện hành nhằm trích xuất dữ liệu báo cáo tự động và thuận tiện nhất, luôn đáp ứng với các yêu cầu của các cơ quan nhà nước.

5. Xây dựng quy trình: Tổ chức việc thực hiện xây dựng quy chế, quy trình, quy định nghiệp vụ… thuộc lĩnh vực của Phòng Kế toán; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của riêng Phòng Kế toán cũng như của toàn Công ty. Tham gia trong các chiến dịch bán hàng, chương trình khuyến mại bán hàng, phát triển sản phẩm mới, dự án công nghệ thông tin, phát triển hoặc cải tiến hệ thống…của Công ty với vai trò tư vấn liên quan đến thanh toán, thuế, đánh giá giá trị, giá chào...

6. Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Tài chính, Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị về công tác kế toán, số liệu kế toán theo chức năng nhiệm vụ được giao đúng với quy định của Luật Kế toán, Luật Thuế và các quy định hiện hành có liên quan khác.

7. Quản trị Nhân sự: Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng Kế toán để hoàn thành kế hoạch năm, kế hoạch công việc, KPI… của Phòng đã được phê duyệt từng thời kỳ.

8. Tham gia các Hội đồng, Ủy ban quản lý Tài sản nợ có (ALCO), dự án...theo yêu cầu, thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Tài chính.

II. YÊU CẦU:

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính...Đã có chứng chỉ Kế toán trưởng, có thể đọc tài liệu và giao tiếp bằng tiếng Anh.

2. Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán của Tổ chức tín dụng. Trong đó có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Phó phòng Kế toán trở lên tại Công ty có quy mô trên 600 người. Ưu tiên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty Tài chính tiêu dùng.

3. Nắm vững các chế độ kế toán, thống kê, các quy định của Luật Kế toán, Luật Thuế, quy định về thanh toán, các chuẩn mực kế toán; các quy định của Ngân hàng Nhà nước....

4. Khả năng lãnh đạo, kết nối và tạo động lực cho nhân viên.

5. Khả năng đàm phán, thuyết phục, làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm tốt.

6. Khả năng kết nối với các đơn vị liên quan, khả năng theo sát và giải quyết dứt điểm vấn đề.

7. Khả năng luôn luôn cải tiến, tiếp cận kỹ thuật và công nghệ mới.

8. Trung thực, cẩn thận, linh hoạt và quyết đoán

9. Khả năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và quản lý nhân sự hiệu quả.

  - Thời gian làm việc: 8h/ngày; nghỉ 2 ngày/tuần

  - Nơi làm việc: 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q Bình Thạnh, Tp.HCM

III. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

- Tiền lương (gross): thỏa thuận, lên tới 53 triệu/tháng.

- Quyền lợi khác được hưởng:

   • Phụ cấp điện thoại: 600,000 đồng/tháng

   • Phụ cấp ăn trưa: 30,000 đồng/ngày

   • 12 ngày nghỉ phép + 01 ngày phép ngày sinh nhật + thêm ngày phép theo chính sách khen thưởng

   • Bảo hiểm sức khỏe, Khám sức khỏe định kỳ, Đồng phục chuyên nghiệp.Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth) *
Giới tính (Gender)  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn

Mẫu hồ sơ ứng tuyển của VietCredit

*(VietCredit khuyến khích bạn sử dụng mẫu này để ứng tuyển)

Nộp đơn ứng tuyển

Chia sẻ thông tin:

Facebook Linkedin