Chuyên viên Vận hành Core (HCM)

Mức lương: 13,200,00023,400,000 VNĐ

Địa điểm làm việc: Hội sở Hồ Chí Minh, Tầng 9, toà nhà DreamPlex, 195 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Thời hạn nộp hồ sơ: 25/01 — 31/08/2019

Chia sẻ thông tin:

Facebook Linkedin

Chuyên viên Vận hành Core (HCM)

I. Mô t công vic

- Vn hành các h thng CoreBank, CoreCard, LOS, Collection, COA, DWH, MobileApp,..theo phân công

- Kim tra, giám sát và vn hành h thng đảm bo hot động n định, liên tc.

- Phi hp vi các phòng/ban khác liên quan để cài đặt các bn vá li, nâng cp và phát trin h thng. 

- Phi hp vi các đối tác trong và ngoài nước, các đơn v x lý các s c liên quan đến h thng

- Kim tra và cp nht tình trng li phát sinh trên h thng vi các đối tác thông qua các công c h tr theo dõi s c.

-Theo dõi vic bo trì bo dưỡng và ti ưu hiu sut các h thng được phân công ph trách.

-Thc hin vic x lý đầu ngày, cui ngày theo s phân công ca Trưởng phòng.

- Tham gia các công vic, d án khác theo yêu cu ca Trưởng phòng.

II. Yêu cu

- Tt nghip Đại hc tr lên chuyên ngành CNTT.

- Ti thiu 1 năm kinh nghim qun tr, vn hành h thng CoreBank, CoreCard, LOS, Collection, COA,...

- Có kiến thc v CNTT trong lĩnh vc Tài chính - Ngân hàng.

- Có kiến thc v mt trong nhng h qun tr d liu: MS SQL, Oracle, DB2, …

- Chu được áp lc công vic, theo dõi h thng và x lý s c bt c khi nào để đảm bo h thng hot động n định, liên tc.

- Trung thc, có trách nhim và ch động trong công vic.

III. Chế độ

Mc lương: Tha thun, lên đến 23,400,000đ (gross) 

Quyn li khác được hưởng:

- Tr cp Ăn ca: 30,000 đồng/ngày công làm vic thc tế + Ph cp đin thoi: 200,000 đồng/tháng

- 12 ngày ngh phép + 01 ngày phép hưởng nguyên lương vào ngày sinh nht.

- Tin lương tháng 13 + Thưởng KPI theo kết qu kinh doanh Công ty

- Bo him sc khe, Khám sc khe định k, Đồng phc chuyên nghip.

- Thưởng hp dn + ngày ngh phép nguyên lương nếu là cá nhân xut sc ca tháng, năm.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth) *
Giới tính (Gender)  *
Facebook cá nhân
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn

Mẫu hồ sơ ứng tuyển của VietCredit

*(VietCredit khuyến khích bạn sử dụng mẫu này để ứng tuyển)

Nộp đơn ứng tuyển

Chia sẻ thông tin:

Facebook Linkedin